ניצוצות

זמנים קשים מוציאים ממני את הרכות, אני אוהבת לכתוב אבל פחות בקשר לעיסוק שלי והנה הפתעה קטנה שראיתי במו עיני: ניצוץ

אני רואה ניצוץ

ניצוץ החיים

ניצוץ שהוא תמצית

טיפה מרוכזת

אחת של המהות

של הלב


של השקע בלב שנדחס ונלחץ פנימה

אבל אני רואה את הניצוץ - האמת - אני מרגישה שהוא רואה אותי ומגיע אליי

מושיט לי יד, אני נותנת לו יד, או אוזן, או כתף או עין או לב

קל ועובר

והניצוץ שרוצה ומוכן

לצאת - רק מבקש

את הליווי

שלי ואני

שם.

זו מהותי רואה ניצוץ האדם.